Kullanım Koşulları


1. KULLANIM KOŞULLARI

www.vapesahibinden.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

www. vapesahibinden.com internet sitesini (bundan böyle “vapesahibinden” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “vapesahibinden”'nda bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “vapesahibinden”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen " vapesahibinden"nu kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “vapesahibinden”nun sahibi “Tedarik Deposu Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri 

 (bundan böyle kısaca " vapesahibinden " olarak anılacaktır)’dir. “vapesahibinden”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “vapesahibinden” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. " vapesahibinden " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “vapesahibinden”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “vapesahibinden”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “vapesahibinden” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “vapesahibinden”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "SAHİBİNDEN" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “vapesahibinden”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“vapesahibinden”: www. vapesahibinden.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “vapesahibinden”nun “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “vapesahibinden.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “vapesahibinden.com”a üye olan ve " vapesahibinden.com " dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “vapesahibinden.com”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “vapesahibinden” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “vapesahibinden” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “vapesahibinden” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

" vapesahibinden Üyelik Hesabı": Üye’nin " vapesahibinden " içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, " vapesahibinden”ile ilgili konularda " vapesahibinden "na talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile " vapesahibinden " üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“vapesahibinden Hizmetleri” ("Hizmet"): " vapesahibinden " içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “SAHİBİNDEN” tarafından sunulan uygulamalardır. " vapesahibinden ", " vapesahibinden " içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “vapesahibinden.com”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “vapesahibinden.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “vapesahibinden.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

" vapesahibinden Arayüzü" : vapesahibinden.com ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " vapesahibinden.com Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “vapesahibinden.com”e ait olan tasarımlar içerisinde “vapesahibinden.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“vapesahibinden Veritabanı” : “vapesahibinden” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “vapesahibinden.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır